Theses 

Srovnání visuálního programování v GIS produktech podle kognitivních dimenzí – Václav KUDĚLKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geoinformatika a geografie

Václav KUDĚLKA

Bakalářská práce

Srovnání visuálního programování v GIS produktech podle kognitivních dimenzí

COMPARISON OF VISUAL PROGRAMMING IN GIS PRODUCTS ACCORDING TO COGNITIVE DIMENSIONS

Anotace: Cílem práce je zhodnotit visuální programování ve vybraných GIS produktech. Srovnání je provedeno podle Dotazníku kognitvních dimenzí vytvořeného Thomasem R. G. Greenem a Allanem F. Blackwellem. K tomuto srovnání byly vytvořeny ukázkové dataflow diagramy. Pro porovnání výstupů z Dotazníku kognitivních dimenzí bylo provedeno i testování metodou Eye - Tracking.

Abstract: The aim is to assess visual programming in selected GIS products. The comparison is done by questionnaire kognitvních dimension created by Thomas RG Green and Allan F. Blackwell. This comparison was made ??sample dataflow diagrams. To compare the outcomes of cognitive dimensions questionnaire was carried out and the test method Eye - Tracking.

Klíčová slova: kognitivní dimenze, visuální programování, dataflow diagram, dotazník, eye, tracking

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KUDĚLKA, Václav. Srovnání visuálního programování v GIS produktech podle kognitivních dimenzí. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 20:03, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz