Denisa Filípková

Bakalářská práce

Sémiotická analýza vizuální reprezentace mužů a žen na titulních stranách českého tisku

Semiotic Analysis of Visual Representation of Men and Women on the Front Pages of the Czech Press
Anotace:
Cílem bakalářské práce je provést repliku Revize Goffmanovy analýzy zobrazování mužů a žen v reklamě (Bell, a další, 2002). Základem této práce je vyhodnocení výsledků mé analýzy, a také porovnání mých výsledků s výsledky původní analýzy a hypotézami, které byly v původní analýze stanoveny. Předmětem mé analýzy je český tisk. Do analýzy jsem zařadila 1 110 fotografií mužů, žen nebo skupiny obou, které …více
Abstract:
The Bachelor's work objective is to carry out Goffman's Gender Advertisements revisited (Bell, a další, 2002) by way of replica. Evaluation of my analysis results is together with comparison of my findings with both the original analysis and hypotheses, which were defined by the original analyses. The subject matter of my analysis is Czech press. 1110 photos of men, women or groups of both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Michal Novák
  • Oponent: Tomáš Kincl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36584

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management