Eva STEHLÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Využití deníku ošetřovatelské péče u pacientů v terminálním stadiu nemoci

Use of the diary of nursing care for patients in the terminal stage of the disease
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití deníku ošetřovatelské péče u pacientů v terminálním stadiu nemoci. Jedná se teoretickou bakalářskou práci, který byla zpracována pomocí literární rešerše z české i zahraniční literatury včetně databázových zdrojů. Práce se zaměřuje na obecnou paliativní péči a na terminální stadium, které jsou rozděleny do několika sekcí. Jsou zde detailně popsány potřeby …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibilities of using the diary of nursing care for patients in the terminal stage of the disease. This theoretical bachelor thesis is based on research of sources taken from Czech and foreign literature, including database sources. The work focuses on general palliative care and the terminal stage and is divided into several sections. The needs of a dying person …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2023

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Inka Kratochvílová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STEHLÍKOVÁ, Eva. Využití deníku ošetřovatelské péče u pacientů v terminálním stadiu nemoci. České Budějovice, 2023. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7ff5ym 7ff5ym/2
2/5/2023
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.