Bc. Veronika Krampotová

Diplomová práce

Rozvoj místní kultury na území místní akční skupiny Střední Vsetínsko

The Development of Local Culture in the Territory of the Local Action Group Central Vsetín Region
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na rozvoj místní kultury se specializací na zájmové území místní akční skupiny Střední Vsetínsko. Právě místní kultura je významným aspektem ovlivňující kvalitu života místních obyvatel, pokud mají na území své obce zajištěn bohatý kulturní život, vede tento fakt k vytvoření sounáležitosti občana s obcí. Pro rozvoj místní kultury plynou i problémy, jedním z nich je …více
Abstract:
This master thesis is focused on the development of local culture with specialization on the area of interest of the Local Action Group Central Vsetín Region. In fact, local culture is an important aspect influencing the quality of life of the local population, in case they have a rich cultural life in the territory of their municipality, this fact leads to the creation of the citizen's solidarity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krampotová, Veronika. Rozvoj místní kultury na území místní akční skupiny Střední Vsetínsko. Zlín, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe