Bc. Michaela Součková

Bakalářská práce

Přínos místní kultury pro rozvoj místní kultury města Litvínov.

Contribution of local culture for the development of the Town of Litvinov
Anotace:
Lokální kultura je historicky provázána s určitým, zpravidla ne příliš velkým prostorem. Většinou si pod tímto pojmem představíme folklorní tradice moravských vesniček, ve kterých se po staletí vytvářela specifická kultura slovního projevu, písní i oblékání. Tato bakalářská práce se prostorově zaměřila na sídlo uprostřed průmyslové aglomerace - na město Litvínov. Důvodem výběru byla otázka: „Lze vůbec …více
Abstract:
Local culture is historically linked with a certain, usually not too much great area. We usually introduce this term folklore traditions of Moravian villages, where for centuries created a specific culture of speech, songs and dressing. This bachelor thesis is focused on spatially seat middle of an industrial agglomeration - the town Litvinov. The reason for this choice was the question: "Is it possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa