Michaela ŘÍHOVÁ

Bakalářská práce

Reintegrační program pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody

Reintegration program for persons released from prisons
Anotace:
Bakalářská práce "Reintegrační program pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody" se zabývá problematikou lidí, kteří se svým nezačleněním a porušováním norem, stali pachateli trestné činnosti. První část práce je věnována současnému poznání problematiky struktury Reintegračního programu, jehož záměrem je podpořit věžně před a po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody. Nedílnou součástí této …více
Abstract:
Bachelor´s essay "Reintegration programme for persons released from imprisonment" concerns the people, who broke the norms and thus become offenders. First part of the essay is devoted to knowing of current issues of structure of Reintegration programme, which goal is to support prisoners before and after the release from imprisonment. Crucial part of the essay is the history of the mentoring. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHOVÁ, Michaela. Reintegrační program pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce