René Ferbas

Bakalářská práce

Mentor v praxi radiologického asistenta

The Mentor in Practice of Radiologist Assistant
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám informovaností studentů oboru radiologický asistent o mentoringu v radiologické praxi. Teoretická část se zaměřuje na charakterizaci radiologie jako vědního oboru, dále charakterizuje studijní obor radiologický asistent na Univerzitě Pardubice. Vymezuje terminologii vztahující se k odborné radiologické praxi a seznamuje s problematikou mentoringu. Pojednává o verbální …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with awareness of students to the field of radiology assistant about mentoring in radiological practice. The theoretical part focuses on the characterisation of radiology as a discipline, further characterizes the field of study radiology assistant at the University of Pardubice. The thesis defines the terminology related to the radiological practice and familiarizes with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Faltová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ferbas, René. Mentor v praxi radiologického asistenta. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent