Bc. Markéta Kopečná

Master's thesis

Environmentální gramotnost žáků základních škol, studentů středních a vysokých škol

The environmental literacy at lower secondary school pupils, high school and college students
Abstract:
Diplomová práce „Environmentální gramotnost žáků základních škol, studentů středních a vysokých škol“ si klade za cíl zjistit rozdíly v úrovni environmentální gramotnosti z hlediska pohlaví, věku, bydliště, atd. Jako základ byl použit dotazník Children’s Responsible Environmental Behavior Scale (CREBS) přeložený z anglického originálu do češtiny. Administrován byl 275 studentům základních, středních …more
Abstract:
The aim of thesis „The environmental literacy at lower secondary school pupils, high school and college students“ is to determine the differences in the level of environmental literacy in terms of gender, age, residence, etc. The questionnaire Children’s Responsible Environmental Behavior Scale (CREBS) was used as a template and was translated from English into Czech. The questionnaire was administered …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2013
  • Supervisor: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Reader: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta