Jakub Doubrava

Bachelor's thesis

Eliminace problematických míst z hlediska cyklistické dopravy na území města Kolína

Elimination of problematical places in the point of view of cyclist transport in the area of Kolín city.
Abstract:
V této bakalářské práci byla zpracována problematika týkající se vzájemného ovlivňování chodců a cyklistů při využívání společné dopravní infrastruktury na území města Kolína. V bakalářské práci byly pojmenovány možné problémy vznikající v provozu. Následně na 6 vybraných místech bylo provedeno pozorování s cílem tyto problémy upřesnit a kvantifikovat jejich význam. Bakalářská práce je završena návrhy …more
Abstract:
Potential conflict locations for cyclists and pedestrians in city Kolín (Czech Republic) are studied in bachelor thesis. The thesis includes an analysis of six chosen locations with description of problems and user behaviour. Traffic survey was carried out to point out what problems might occur in places used by both cyclists and pedestrians.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Doubrava, Jakub. Eliminace problematických míst z hlediska cyklistické dopravy na území města Kolína. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems

Theses on a related topic