Vendula Peňázová

Bakalářská práce

Rekreační cyklostezky Prostějova

Recreational bicycle paths in Prostějov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá současným stavem cyklostezek ve městě Prostějově. V první části práce jsou popsány a definovány jednotlivé pojmy, které s problematikou souvisí, nejpodrobněji potom samotná cyklistika, při které jsou cyklostezky využívány. Dále je v práci charakterizováno zájmové území – okres a město Prostějov, jeho stručná historie a cyklistická infrastruktura, která zahrnuje jak cyklostezky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with present condition of bicycle paths in the town Prostějov. In first part of the thesis, there are described and definited individual concepts related to the problematics, the most detailed then the cycling in which the cycle paths are used. Further, in the thesis there is characterized the area of interest - the district and the town of Prostějov, its brief history and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu