Bc. Kristýna Maturová

Diplomová práce

Interní audit jako nástroj zkvalitnění systému řízení

Internal audit as a tool to improve the quality management system
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na interní audit jako nástroj zkvalitnění systému řízení. Cílem mé diplomové práce bylo provést interní audit v obchodní společnosti BONECO a.s. a zjištění, zda interní audit odhalí nejvýznamnější rezervy ve vybraných procesech a zda dále návrh projektu interního auditu přispěje ke zkvalitnění řízení a prosperity organizace. Teoretická část diplomové práce je zaměřena zejména …více
Abstract:
This thesis focuses on the internal audit as an instrument for improving the corporate management system. The objective of my thesis was to conduct an internal audit in BONECO a.s. [PLC], a commercial company, and to find out whether the internal audit would uncover any major untapped potential in selected processes and whether the internal audit project proposal would contribute towards improving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní