Bc. Kateřina Šťastná

Diplomová práce

Specifika interního auditu malé obce

Specifics of internal audit of a small municipality
Anotace:
Diplomová práce se zabývá interním auditem v malé obci. Tato obec není povinna tvořit útvar interního auditu, pokud přijme jiná dostatečná opatření. Za toto jiné dostatečné opatření může být považována i tato práce. V první části se práce věnuje uvedení do auditu, interního auditu a do ekonomických agend obce. V praktické části práce je provedena analýza rizik. Na základě analýzy je rozhodnuto o oblastech …více
Abstract:
The thesis focuses on internal audit in a small municipality. This municipality is not obliged to form an internal audit department if it takes other sufficient measures. This thesis can be considered as such other sufficient measure. In the first part of the thesis, an introduction to auditing, internal auditing and the economic agendas of the municipality is given. In the practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta