Bc. Helena Kovaříková

Diplomová práce

Sociální služby pro osoby s tělesným postižením a jejich vliv na překonávání sociální exkluze

The social services for people with physical disabilities and their influence on overcoming of social exclusion
Anotace:
Diplomová práce pojednává o tématu sociální exkluze osob s tělesným postižením a vlivu sociálních služeb na překonání této exkluze. Poznávací cílem práce je otázka – Jaký vliv mají sociální služby pro osoby s tělesným postižením na překonávání sociální exkluze? Z výsledků rozhovorů vyplývá, že oblasti s výskytem nejzávažnější problému a tudíž příčin rizika sociální exkluze či exkluze samotné jsou tři …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the topic of social services for people with physical disabilities and thier influence on overcoming of their social exclusion. The main research question is: What influence have the social services for people with physical disabilities on the overcoming of social exklusion. The results are that there are 3 dimensions with the huge risk of appearance of social exclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií