Bc. Albina Toressayeva

Diplomová práce

Financial and non-financial factors effecting the financial performance of the company

Financial and non-financial factors effecting the financial performance of the company
Anotace:
Práce analyzuje dopad finančních a nefinančních faktorů na finanční výkonnost společností. Závěry výzkumu ukazují, že analýza a včasná identifikace příslušných finančních a nefinančních faktorů, které ovlivňují výkonnost firemních podniků, mají pro podniky zásadní význam, aby odpovídajícím způsobem přizpůsobily své obchodní politiky a zabránily nadměrným rizikům. Případová studie společnosti Apple …více
Abstract:
The thesis analyzes the impact of financial and non-financial factors on financial performance of companies. The findings of the research reveal that the analysis and timely identification of relevant financial and non-financial factors affecting corporate business performance is of essential importance for companies to adapt accordingly their business policies and to avoid excessive risks. The case …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Bock

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní