Theses 

Financial and non-financial factors effecting the financial performance of the company – Bc. Albina Toressayeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Albina Toressayeva

Diplomová práce

Financial and non-financial factors effecting the financial performance of the company

Financial and non-financial factors effecting the financial performance of the company

Anotace: Práce analyzuje dopad finančních a nefinančních faktorů na finanční výkonnost společností. Závěry výzkumu ukazují, že analýza a včasná identifikace příslušných finančních a nefinančních faktorů, které ovlivňují výkonnost firemních podniků, mají pro podniky zásadní význam, aby odpovídajícím způsobem přizpůsobily své obchodní politiky a zabránily nadměrným rizikům. Případová studie společnosti Apple Inc., která probíhá v rámci tohoto výzkumu, dokazuje, že výkonnost společnosti je ovlivněna jak finančními, tak nefinančními faktory, nicméně nefinanční faktory hrají převládající úlohu, jelikož jsou uvedeny do jádra podnikání společnosti Apple Modelka. Na základě zjištění výzkumu se společnosti Apple doporučuje, aby se vypořádala se současným modelem, nicméně se více zaměřuje na dopad, který způsobují její konkurenti na trhu, a na nápravná opatření, která by mohla pomoci zmírnit tento dopad na trh.

Abstract: The thesis analyzes the impact of financial and non-financial factors on financial performance of companies. The findings of the research reveal that the analysis and timely identification of relevant financial and non-financial factors affecting corporate business performance is of essential importance for companies to adapt accordingly their business policies and to avoid excessive risks. The case study of Apple Inc. run within the framework of this research proves that the company’s performance is affected by both financial and non-financial factors, however non-financial factors play a predominant role, as they are put into the core of Apple’s business model. Based on the findings of the research, Apple is recommended to matinain its current model, however focusing more on the impact caused by its market competitors and corrective measures which might help mitigate that market impact.

Keywords: Apple Inc., financial analysis, financial and non-financial fators, financial performance, management, multinational corporations, risk prevention

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Bock

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:25, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz