Bc. Petra Trechová

Diplomová práce

Terénní sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí: systém rozdělování případů a jejich dopad na kvalitu práce s rodinami

Field social workers of social and legal protection of children: Case distribution system and its impact on the quality of working with families
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem zaměřujícím se na dopad systému rozdělování případů na kvalitu práce s rodinou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Je cílena na skupinu terénních sociálních pracovníků a jejich vnímaní systému rozdělování případů. Teoretická část práce má za cíl vymezit základní pojmy a koncepty, které se týkají dané problematiky. Je představena transformace systému sociálně …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic focusing on the impact of the system of redistribution of cases on the quality of working with the family in the field of social and legal protection of children. It targets a group of field social workers and their perceptions of the system of redistribution of cases. The theoretical part of the thesis aims at defining the basic concepts and concepts that concern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií