Bc. Hana Grögerová

Diplomová práce

Sociálně právní ochrana dětí z pohledu / pozice kurátora pro děti a mládež

Socio-legal protection of children from the point of view/position of a curator for children and youth
Anotace:
Diplomová práce se nazývá Sociálně-právní ochrana dětí z pohledu/pozice kurátora pro děti a mládež. Jejím cílem je zmapovat vztahy mezi kurátorem pro děti a mládež, rodiči a dětmi, které se dopustily protiprávního jednání a procházejí evidencí zmíněného kurátora. V teoretické části je vymezen základní legislativní rámec kurátora pro děti a mládež a trestní odpovědnost dětí. V dalších kapitolách je …více
Abstract:
The diploma thesis is called Social and legal protection of children from the point of view/position of a curator for children and youth. Its goal is to map the relationships between the curator for youth, parents and children who have committed illegal acts and are going through the records of the said curator. In the theoretical part, the basic legislative framework of the curator for children and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/vn1ln/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě