Sára Novorytová

Bakalářská práce

Důsledky devizových intervencí České národní banky

The Consequences of Foreign Exchange Intervention by the Czech National Bank
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na devizové intervence České národní banky a jejich důsledky na české hospodářství. Cílem bakalářské práce je analýza důsledků devizových intervencí, které byly provedeny Českou národní bankou v listopadu roku 2013. Téma je zvoleno vzhledem k jeho národohospodářskému významu a je rozpracováno na základě vývoje jednotlivých makroekonomických ukazatelů. Pro bližší poznání …více
Abstract:
The thesis is focused on the foreign exchange intervention of the Czech National Bank and implications for Czech economy. The aim of this bachelor thesis is to analyze impications of foreign-exchange intervention that was performed by the Czech national bank in November, 2013. The topic is chosen with regard to its relevance in economic policy and the main body of its analysis consists of the comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Machová
  • Oponent: Emil Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství