Alibek Manamuratov

Bachelor's thesis

Trade and Investment Relations Between the Czech Republic and Austria

Obchodní a Investiční Vztahy Mezi Českou Republikou a Rakouskem
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována ilustraci obchodních vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem. Obchodní vztahy byly zkoumány s využitím vybraných indexů obchodu za účelem popisu úrovně vzájemných obchodních vztahů a jejich vývoje v průběhu posledních několika desetiletí, přičemž vybrané položky byly zkoumány pro demonstraci ročních objemových změn. Kromě toho tato práce se soustředila na prezentaci struktury …viac
Abstract:
Bachelor Thesis is dedicated to illustrating the trade relations between the Czech Republic and Austria. Trade relations have been examined by the calculation of certain trade indices to describe the level of trade relations and its development over the last couple of decades. Additionally, research was conducted for certain products to demonstrate annual volume changes. Moreover, the work has focused …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedúci: Ilya Bolotov
  • Oponent: Ludmila Štěrbová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72624