MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Disertační práce

Klinické, etické a právní aspekty rozhodování o kardiopulmonální resuscitaci u terminálně onkologicky nemocných pacientů

Clinical, ethical and legal aspects of decision making about cardiopulmonary resuscitation in terminally ill cancer patients
Anotace:
Moderní medicína často disponuje možnostmi zachránit život a na určitou dobu odvrátit smrt. V některých případech však neumí obnovit stav zdraví, který by mohl být pacientem vnímán jako hodnotný a žádoucí. Při hledání hranice, za kterou již léčebná snaha o udržení pacienta při životě není účelná a pro pacienta přínosná, se někdy zdravotníci rozhodují pro tzv. odstoupení od léčby. Tento souhrnný pojem …více
Abstract:
Modern medicine is able to save lifes but in reality in many cases only postpones death. Often the medicine is not able to restaure health. When trying to find the fine balance between prolonging life and prolonging dying, physicians often practice the withdrawal or witholding of life prolonging therapies (LST). Cardiopulmonary resusciatation (CPR) is one of LST. The succes rate of CPR amnog advenced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta