Jiří Vejmělek

Diplomová práce

Analýza vývoje a vymáhání daňových nedoplatků

Analysis of the Development and Recovery of Tax Arrears
Anotace:
Předmětem diplomové práce je rozbor daňových nedoplatků evidovaných Finančním ředitelstvím v Českých Budějovicích. Teoretická část práce obsahuje deskripci základních pojmů, jsou v ní uvedeny funkce daní a popsány jednotlivé fáze daňového řízení. Praktická část je věnována analýze evidovaných nedoplatků za sledované období. Je proveden rozbor nedoplatků dle jednotlivých finančních úřadů, které organizačně …více
Abstract:
The object of this graduation theses is the analysis of tax arrears registered by Financial Headquarters in České Budějovice. The theoretical part of this study contains the description of key concepts with the introduction of tax functions and stages of tax proceedings. The practical part contains the analysis of tax arrears in given period. Tax arrears are analysed in separate offices which fall …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2011
  • Vedoucí: Martin Musil
  • Oponent: Petr Hauzr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23747