Siarhei Remsha

Diplomová práce

Zvláštní ekonomické zóny v Číně: trendy a perspektivy v novém miléniu

Special economic zones in China: trends and perspectives in new millennium
Anotace:
Diplomová práce je věnovaná analýze zvláštních ekonomických zón. Hlavními cíle práce jsou: teoretický výzkum jevu ZEZ a vymezení jeho důležitých charakteristik a souvislostí a vymezení specifik čínských ZEZ, jejich vývoje a současných vývojových trendů. První kapitola se věnovala teoretickému výzkumu speciálních ekonomických zón z různých hledisek, vymezení pojmů a charakteristik, analýze dopadů zón …více
Abstract:
This final thesis is dedicated to the analysis of special economic zones. The main goals of this paper are: theoretical study of SEZ, its main characteristics and outlook of specifics of Chinese SEZs, their historical and modern development trends. The first chapter is dedicated to the theoretical analysis of SEZs from various angles; it outlines main features and definitions; gives analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Zuzana Stuchlíková
  • Oponent: Václav Kašpar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40331