Mgr. Eliška Misařová

Bakalářská práce

Možnosti prevence rakoviny děložního čípku

Means of prevention of cervical cancer
Anotace:
Ve své bakalářské práci „Rakovina děložního čípku a možnosti její prevence “ jsem nejdříve v první kapitole objasnila anatomii ženských pohlavních orgánů. V kapitole druhé jsem se zabývala obecnou teorií nádorových onemocnění a také již rakovinou děložního čípku, jejím vznikem, šířením, diagnostikou a léčbou. Třetí kapitola je zaměřena na prevenci rakoviny děložního čípku, primární a sekundární. Dále …více
Abstract:
In my Bachelor’s Thesis ”Cervical cancer and its prevention possibilities“ in the first chapter I explained the general theory of the anatomy of female sex organs. In the second chapter I have dealt with the general theory of cancer and also of cervical cancer, its origins, spread, diagnosis and treatment. The third chapter focuses on the prevention of cervical cancer, primary and secondary. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Gajdošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta