Bc. Tetiana Shynkarchuk

Master's thesis

Leadership a management - jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků

Leadership and management – how to manage effectively to achieve results
Abstract:
Diplomová práce je orientovaná na prozkoumaní problematiky personálního řízení mezinárodního týmu na příkladě společnosti TCCM s.r.o., zjištění existujících stylů řízení, průzkum moderních modelů řízení v oblasti HR, posouzení důležitosti firemní kultury a její vliv na proces řízení. Zmíněné oblasti personálního řízení budou porovnané s existujícími oblasti ve společnosti TCCM s.r.o. a vyhodnocené …more
Abstract:
The diploma is focused on examining the issues of personnel management of an international team on the example of TCCM LLC, focused on finding out existing management styles, research of modern management models in HR, review the importance of corporate culture and its impact on management. The mentioned areas of personnel management will be compared with the existing areas in the company TCCM LLC …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 8. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance