Bc. Tetiana Shynkarchuk

Diplomová práce

Leadership a management - jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků

Leadership and management – how to manage effectively to achieve results
Anotace:
Diplomová práce je orientovaná na prozkoumaní problematiky personálního řízení mezinárodního týmu na příkladě společnosti TCCM s.r.o., zjištění existujících stylů řízení, průzkum moderních modelů řízení v oblasti HR, posouzení důležitosti firemní kultury a její vliv na proces řízení. Zmíněné oblasti personálního řízení budou porovnané s existujícími oblasti ve společnosti TCCM s.r.o. a vyhodnocené …více
Abstract:
The diploma is focused on examining the issues of personnel management of an international team on the example of TCCM LLC, focused on finding out existing management styles, research of modern management models in HR, review the importance of corporate culture and its impact on management. The mentioned areas of personnel management will be compared with the existing areas in the company TCCM LLC …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance