Michael HANYK

Bakalářská práce

Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace na přežití

Telephone-assisted cardiopulmonary resuscitation
Anotace:
Má bakalářská práce potvrzuje hypotézu, že telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) má významný pozitivní vliv na primární přežití pacientů s neúrazovou náhlou zástavou oběhu (NZO). Jedná se o výzkumnou práci, v které používám statistická data ze Zdravotnického operačního střediska (ZOS) Ústí nad Labem z let 2014-2015. Pro konečné potvrzení mé hypotézy používám test chí-kvadrát nezávislosti …více
Abstract:
My bachelor thesis confirms the hypothesis that telephone-guided cardiopulmonary resuscitation (T-CPR) has a significant positive influence on a primary survival of the patients with non-accident sudden cardiac arrest. It is a research paper in which I use the statistical data from Emergency Medical Dispatch Center (EMDC) Usti nad Labem from 2014 - 2015. For the final confirmation of my hypothesis …více
 

Klíčová slova

TANR NZO ZOS First responder AED
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Chrásková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANYK, Michael. Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace na přežití. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.