Martina TUMOVÁ

Diplomová práce

Faktory přispívající ke vzniku poruch hlasu u středoškolských učitelů

Factors contributing to onset of voice disorders of high school teachers
Anotace:
V diplomové práci jsou stručně představeny poruchy hlasu u učitelů, možnosti jejich prevence, hodnocení hlasu z logopedického hlediska, je popsán model konceptualizace případu a několik souvisejících výzkumů. Výzkumná část práce využívá dotazník VHI, měření maximálního fonačního času, percepční hodnocení na škále GRBAS(I) a polostrukturovaný rozhovor. Tato část je zaměřena na případové studie šesti …více
Abstract:
The thesis briefly introduces voice disorders in teachers, how to prevent their onset, and voice assessment tools for speech-language therapists. Further, the case conceptualization model is described, as well as several related studies. In our research VHI questionnaire, maximum phonation time, GRBAS(I) scale of perceptional assessment and semistructured interview are used. This part focuses on case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUMOVÁ, Martina. Faktory přispívající ke vzniku poruch hlasu u středoškolských učitelů. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Logopedie

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.