Mgr. Iva Šmehlíková

Bakalářská práce

Čínská energetická politika a její dopady na geopolitický vývoj v regionu

Chinese energy policy and its implications on geopolitical development in the region
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na čínské snahy o zabezpečení energetické bezpečnosti, konkrétně na čínskou "strategii šňůry perel" v regionu jižní a jihovýchodní Asie, a na dopady, jež má tato strategie na vztahy Číny s Indií. V práci jsou analyzovány čínské a indické aktivity v Pákistánu, Barmě a Bangladéši, přičemž s pomocí těchto tří případů se práce snaží zodpovědět, zda tato čínská strategie přispívá …více
Abstract:
Bachelor´s thesis focuses on China´s efforts to ensure its energy security, namely on the Chinese "String of Pearls Strategy" in the South Asia and Southeast Asia region and on the impact this strategy has on the sino-indian relations. The paper analyzes the Chinese and Indian activities in Pakistan, Myanmar and Bangladesh and using these three cases the paper attempt to answer whether this Chinese …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy