Bc. Denis Grudl

Bakalářská práce

Webové rozhraní digitálního repozitáře

Web Interface of Digital Repozitory
Anotace:
Cílem práce je vypracovat webové rozhraní pro správu (administraci) a užití repozitá-ře digitálních objektů. Rozhraní je napsané v jazyce PHP a bude ke komunikaci s re-pozitářem používat protokol XML/RPC. Rozhraní umožní správu rozsáhlých kolekcí digitálních objektů (fotografií, výukových materiálů, ap.) včetně provádění hromadných operací. Součástí bakalářské práce je dokumentace a uživatelská příručka …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create the web interface for administration and using of a repository of digital objects. The interface is written in PHP and for communication with the repository uses the protocol XML/RPC. The interface enables us to administrate vast collections of digital objects (photos, study materials, etc.) including performing batch actions. The thesis also contains the documentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika