Bc. Eva Volaninová

Diplomová práce

Využití výstupů finanční analýzy v podnikové ekonomice

Use of financial analysis outputs in business economy
Anotace:
Diplomová práce prezentuje výstupy finanční analýzy účetních výkazů státního podniku Horské lázně Karlova Studánka. Cílem diplomové práce je navrhnout postupy při využití finanční analýzy v řízení podnikové ekonomiky. Podstatnými zdroji informací pro vypracování diplomové práce je česká literatura a veřejně dostupné výroční zprávy, resp. účetní výkazy státního podniku k jednotlivým rokům. Práce zahrnuje …více
Abstract:
The diploma thesis presents the results of the financial analysis of the financial statements of the state enterprise Horké lázně Karlova Studánka. The aim of the diploma thesis is to design procedures for the use of financial analysis in the management of business economics. Significant sources of information for the elaboration of the diploma thesis are Czech literature and publicly available annual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ig2vw/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management