Barbora Šmehilová

Diplomová práce

Hlasová hygiena pedagogů a žáků mladšího školního věku a následky jejího nedodržování

Anotace:
Hlasový projev je nejdůležitějším prostředkem jak předávat informace žákům každého pedagoga. Bohužel často své hlasivky přepínají a následně dochází k poruše hlasu. Tato diplomová práce se zabývá pojmem hlasová hygiena, jejími zásadami a anatomií hlasového ústrojí. Druhým obsáhlým tématem je hlas, jeho tvorba a vlastnosti, dále poruchy hlasu a jeho prevence. Posledním hlavním tématem je práce s žáky …více
Abstract:
Voice is the most important means of passing information to the students of each teacher. Unfortunately, they often switch their vocal cords and the voice breaks down. This diploma thesis will deal with the concept of voice hygiene, its principles and anatomy of the vocal system. The second topic will be the voice, its creation and properties, as well as voice disorders and its prevention. The last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šmehilová, Barbora. Hlasová hygiena pedagogů a žáků mladšího školního věku a následky jejího nedodržování. Liberec, 2022. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická