Theses 

Vliv školy a školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku - případová studie třídy – Mgr. Jana Peňázová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jana Peňázová

Diplomová práce

Vliv školy a školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku - případová studie třídy

School and school environment and its effect on body posture of children of primary school age – a classroom case study

Anotace: Diplomová práce se zabývá vlivem školy a školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku. V teoretické části jsou popsané pojmy týkající se problematiky držení těla dětí mladšího školního věku. V druhé části teorie jsou popsané faktory, které působí ve škole na děti mladšího školního věku, a které mohou mít vliv na jejich držení těla. Ve výzkumné části se práce zabývá sledováním vlivů školního prostředí na držení těla žáků konkrétní třídy. Cílem případové studie je zjistit, zda tyto školní faktory mají vliv na držení těla žáků.

Abstract: This thesis deals with the impact of school and its surroundings on body posture of children of primary school age. The theoretical part describes basic concepts related to the issue of body posture of children of primary school age. The second part of the theory describes school factors which influence children of primary school age and they could have an impact of their body postures. The research part of thesis is focused on observation of these school factors in particular class. The aim of a case study is to find out if these school factors have an impact on body posture of pupils.

Klíčová slova: držení těla, vadné držení těla, svalové dysbalance, hodnocení a testy držení těla, děti mladšího školního věku

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:00, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz