Barbora Šmehilová

Master's thesis

Hlasová hygiena pedagogů a žáků mladšího školního věku a následky jejího nedodržování

Abstract:
Hlasový projev je nejdůležitějším prostředkem jak předávat informace žákům každého pedagoga. Bohužel často své hlasivky přepínají a následně dochází k poruše hlasu. Tato diplomová práce se zabývá pojmem hlasová hygiena, jejími zásadami a anatomií hlasového ústrojí. Druhým obsáhlým tématem je hlas, jeho tvorba a vlastnosti, dále poruchy hlasu a jeho prevence. Posledním hlavním tématem je práce s žáky …more
Abstract:
Voice is the most important means of passing information to the students of each teacher. Unfortunately, they often switch their vocal cords and the voice breaks down. This diploma thesis will deal with the concept of voice hygiene, its principles and anatomy of the vocal system. The second topic will be the voice, its creation and properties, as well as voice disorders and its prevention. The last …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šmehilová, Barbora. Hlasová hygiena pedagogů a žáků mladšího školního věku a následky jejího nedodržování. Liberec, 2022. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická