Theses 

Duchovní tvorba Miloše Boka – Bc. Kateřina JANÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a dějiny hudebního umění / Muzikologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Kateřina JANÍČKOVÁ

Diplomová práce

Duchovní tvorba Miloše Boka

The church music by Miloš Bok

Anotace: Diplomová práce se skládá z několika částí. V prvé řadě se zabývá vymezením pojmu duchovní hudba a stručným vývojem této hudby. Rovněž představuje nynější postavení duchovní hudby u nás. Miloš Bok patří k reprezentantům současné české duchovní hudby. Jeho tvorba je postavena na pozdně romantických základech. V textu je představen Bokův životopis a na konkrétních příkladech jsou ukázány specifické znaky a rysy Bokovy hudební řeči. Poslední část je věnována recepci skladatele. V neposlední řadě se práce zamýšlí nad postavením tradičně orientovaného skladatele v současném postmoderním světě.

Abstract: The thesis consists of several parts. Firstly it looks into the definition of the term church music and gives a brief history of its evolution. It also informs about the current position of church music in the Czech Republic. Miloš Bok counts among the representatives of contemporary Czech church music. His work lies on the foundations of late Romanticism. The text presents the biography of Miloš Bok and it provides specific examples of his work to demonstrate typical features of his music language. The thesis uses analytical perspective to discuss the most significant of his work. The final part is dedicated to reception of the composer. Lastly, the thesis gives some thought to the position of traditionally oriented composer in today´s postmodern world.

Klíčová slova: Miloš Bok, duchovní hudba, soudobá hudba, skladatel, mše, oratorium

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214809 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

JANÍČKOVÁ, Kateřina. Duchovní tvorba Miloše Boka. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz