Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Disertační práce

Řízení nákladů podle aktivit a jeho vliv na výkonnost podniku

Activity based costing and its impact on the corporate performance
Anotace:
Jednou z možností, jak zvýšit výkonnost podniku, je snižovat náklady. Nástrojem pro toto snižování může být řízení nákladů podle aktivit - Activity-based costing. Tento nástroj je v praxi českých podniků stále relativně nový. Cílem disertační práce je zejména zjistit, zda má jeho používání pozitivní vliv na finanční výkonnost podniků a také zmapovat jeho současné rozšíření a míru využívání mezi českými …více
Abstract:
One way to increase the performance of the company is to reduce costs. A tool for this reducing can be Activity-based costing. This tool is in the practice of Czech enteprises still relatively new. The aim of the thesis is mainly to find out whether its using has a positive impact on the financial performance of the companies and to map its current expansion and utilization among Czech companies. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Tóth, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta