Mgr. Jan Polišenský

Disertační práce

Chinese foreign policy towards European Union since 2001: Strategic thinking and decission-making

Chinese foreing policy towards European Union since 2001: Strategic thinking and decissionmaking
Anotace:
Cílem disertační práce je analyzovat čínskou zahraniční politiku vůči Evropské unii od roku 2001 prismatem strategické kultury. Koncept strategické kultury je klíčový pro porozumění chování Číny na základě historických událostí a kulturní paměti. Teoretická kapitola nejdříve rozebírá koncept strategické kultury, který je v následující kapitole aplikován na podmínky Číny. Čínská strategická kultura …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze Chinese foreign policy towards the European Union from 2001 through the prism of Strategic Culture. The concept of Strategic Culture is key to understand the behavior of China on the basis of its historical and cultural memory. The theoretical chapter firstly discuses the concept of Strategic Culture itself. In the following chapter the thesis discuses the Chinese …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D., Ing. Rudolf Fürst, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy