Jakub Floss

Bakalářská práce

Zavedení metodiky Lean Six Sigma

Anotace:
Předložená bakalářská práce je věnována tématu zavedení metodiky Lean Six Sigma a jejím předmětem je analýza současné situace společnosti, která chtěla zůstat v anonymitě a z tohoto důvodu si ji pojmenujme AXHouse s.r.o.. Na základě této analýzy bude vytvořen návrh na zlepšení a zefektivnění výrobního procesu. Teoretická část se zabývá modely a analýzami využívaných při zavádění štíhle výroby do podniku …více
Abstract:
The present bachelor thesis focuses on implementation Lean Six Sigma method and its subject is the analysis of the current situation of the company which wanted to remain anonymous, and for this reason, let us to identify it as AXHouse s.r.o.. This analysis will be a basis on which will be developed the proposal for better and more effective production process. The theoretical part deals with the models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/7kk3io/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku