Tereza Hučíková

Bakalářská práce

Využití metodiky Lean Six Sigma při optimalizaci interních procesů

Using the Lean Six Sigma methodology to optimize internal processes
Anotace:
Cílem bakalářské práce je s využitím relevantních nástrojů manažer-ského přístupu Lean Six Sigma návrh automatizace rutinní práce ve výrobě za účelem minimalizace nákladů na výrobní faktor. Návrh op-timalizace je prováděný na pekárnu ABC, s.r.o. v Jihomoravském kraji. Pro zlepšení stávajících interních procesů byl použitý cyklus DMAIC. V rámci zpracování práce je dílčím cílem i pochopení filozofie …více
Abstract:
The aim of bachelor’s thesis, using the relevant tools of the Lean Six Sigma managerial approach, is the proposal to automate routine work in production to minimise the cost of the production factor. The opti-misation proposal is being carried out at the ABC bakery, s.r.o. in the South East. The DMAIC cycle used was used to improve existing inter-nal processes. As part of processing the work, understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
  • Oponent: Andrea Martinčič, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta