Theses 

Služby systému Windows Server 2012 a jejich konfigurace ve vybrané firmě – Ondřej Pipek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Pipek

Bakalářská práce

Služby systému Windows Server 2012 a jejich konfigurace ve vybrané firmě

Services of Windows Server 2012 and their configuration in a selected company

Anotace: V současné době je velmi mnoho zdrojů týkající se informatiky. Pro některésprávce sítě nemusí být jednoduché nalézt podstatné informace týkající se konfiguracea správy Windows Serveru 2012 R2.Cílem této práce je popsat metodiku pro správu a konfiguraci víceúčelovéhoserveru na platformě Microsoft Windows Server 2012 R2 a jeho využití v malé čistřední firmě.První část práce se zabývá popisem vybraných základních služeb, rozebírá jejichprincipy, funkce a přínosy při použití. V další kapitole je představena analýza stávajícífiremní infrastruktury.Praktická část práce popisuje instalaci a konfiguraci zmíněných služeb, posledníkapitola v praktické části se týká monitorování serveru, jakým způsobem a pročmonitorování provádět. Postupy konfigurace jsou vytvořeny tak, aby je zvládl i ménězkušený a problematiky znalý správce sítě.

Abstract: There is a lot of resources concerning computer science these days. It might be difficultfor some network administrators to find relevant information regarding theconfiguration and management of Windows Server 2012 R2.The main goal of this thesis is to describe the management and configuration methodicof a multifunctional server on the Microsoft Windows Server 2012 R2 platform and it'sutilization in a small or medium company.In the first part, the paper aims on the description of a certain network services andexplains their principles, function and benefits. The next chapter analyzes the currentbusiness infrastructure.The practical part of the thesis describes the installation and configuration of the abovementioned services, the last section of the practical part concerns the monitoring of theserver, how and why this needs to be done. The configuration procedures are designedto be understandable even for the less experienced and knowledgeable networkadministrators.

Keywords: Microsoft Windows Server 2012 R2, Dynamic Host Configuration Protocol, Domain Name System, Active Directory, Windows Server Update Services, Group Policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Andrea Vokálová
  • Oponent: Ing. Barbora Tesařová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz