Theses 

Význam chování prodavačů pro tvorbu image společnosti – Bc. Marek Zigo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Marek Zigo

Diplomová práce

Význam chování prodavačů pro tvorbu image společnosti

The Importance of Sales Assistants Behaviour in Creating Corporate Image

Anotace: Diplomová práce se snaží objasnit, jaký vliv má na image společnosti chování prodavačů k zákazníkům. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, jakými je komunikace, techniky prodeje, formování image, jeho nástroje a chování zákazníků. Aplikačně – praktická část zahrnuje dotazníkové šetření realizované na vybraném souboru zákazníků prodejny Meatfly OC Zlaté Jablko. Následuje interpretace výsledků šetření. Závěr práce prostřednictvím verifikace vytyčených hypotéz hodnotí naplnění cílů a shrnuje získané poznatky.

Abstract: This thesis clarifies the importance of sales assistances behaviour in creating corporate image. The effects on the image of the behavior of vendors to customers. The theoretical part of the thesis includes notions, such as communication, sales techniques, image formation, its tools and customer behavior. Application - practical part includes a survey carried out on a selected set of customers of shop Meatfly OC Golden Apple. The following is interpretation of the survey results. The summery of thesis evaluates the fulfillment of objectives through verification and summarizes the gained knowledge.

Klíčová slova: Prodavač, zákazník, image, prodejna, dotazníkové šetření, firma, firemní image, Sales Assistant, customer, shop, survey, company, corporate image

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:32, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz