Bc. Matěj Dorda

Bakalářská práce

DNA polymorfizmy genu pro receptor CD36 a ovlivnění chuti pro mastné kyseliny

DNA polymorphisms of CD36 receptor gene and influence of fatty acids perception
Anotace:
Obezita je multifaktoriální onemocnění, které patří mezi civilizační choroby. Obezita může hrát roli v patogenezi jiných, závažných onemocnění jako je infarkt myokardu, diabetes mellitus II. typu nebo také rakovina. Mastné kyseliny, které jak se ukázalo, lze detekovat na jazyku pomoci specifických receptorů, CD36 a GPCRs. Mastné kyseliny, co by složky potravy, jsou v přemíře konzumovány a vzniká tak …více
Abstract:
Obesity is a multifactorial disease which belongs to the civilization diseases. Obesity may play role in the pathogenesis of other serious diseases such as heart attack, diabetes mellitus type II and also cancer. Fatty acids, how was shown, can be detected on the surface of the tongue by specific receptors CD36 and GPCRs. Fatty acids as components ofthe food are consumed in excess and it lead to a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma