Bc. Tomáš Duchoň

Bakalářská práce

Strategie komunikace vládních stran za období 2013 - 2017

Communications Strategies of Government Parties in the span of 2013 - 2017
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje strategii politické komunikace politických stran v různých fázích volebního období za užití marketingového konceptu Philipa Kotlera lídr – vyzyvatel – následovatel – specialista. V teoretické části jsou vymezeny rozdíly mezi permanentní a volební kampaní, základní pojmy spojené s politickou komunikací a představen použitý koncept. V praktické části je poté na základě obsahové …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with a strategy of political communication of political parties in different phases of election period using marketing concept by Phillip Kotller leader – challenger – follower – specialist. Differences between permanent and voting campaign as well as basic concepts dealing with political communication are defined in the theoretical part. The used concept is also introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Bohdalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií