Václav ŠTEFEK

Bakalářská práce

Narcismus ve vývojové perspektivě

Narcissism in developmental perspective
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojovým konstruktem narcismu, který je charakterizován jako proměnlivý a adaptivní osobnostní rys. Byl realizován kvantitativní výzkum s užitím inventáře Narcissistic Personality Inventory (NPI). Sběr dat probíhal formou internetového dotazování. Respondenti byli do výzkumu získáni pomocí příležitostného výběru a metodou sněhové koule. Výzkumný soubor se skládal celkem z 597 …více
Abstract:
This work is concerned with developmental construct of narcissism, which is characterized as changeable and adaptive personality trait. A quantitative research was carried out, using Narcissistic Personality Inventory (NPI). Data collection was carried out by means of internet questioning. The respondents were acquired into the research via occasional and snowball sampling. A research sample consisted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Olga Pechová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFEK, Václav. Narcismus ve vývojové perspektivě. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7l6rsw 7l6rsw/2
23. 3. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
23. 3. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.