Karel Beránek

Bakalářská práce

Stravovací služby při společenských akcích - catering

Food and beverage services during social events - catering
Anotace:
V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na objasnění důležitých pojmů týkajících se oblasti poskytování služeb ve stravování. Důraz je kladen zejména na oblast společného stravování. Jsou zde vysvětleny teoretická východiska pro jednotlivé druhy společenských akcí a charakterizována osoba event managera. Druhá, praktická část práce se věnuje provozní analýze konkrétní cateringové společnosti …více
Abstract:
The aim of the theoretical part of the bachelor thesis is to clarify the important terms concerning catering. The field of a collective catering services is emphasized. Theoretical approaches to different catering events are explained in detail. Furthermore, the event manager tasks are described. In the second - practical part, there is an analysis of a business of a specific catering company. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Lena Mlejnková
  • Oponent: Zuzana Kvítková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49634