Theses 

Vlastné zdroje banky v kontexte pravidiel obozretného podnikania komerčných bánk – Bc. Anna Cetliová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Anna Cetliová

Diplomová práce

Vlastné zdroje banky v kontexte pravidiel obozretného podnikania komerčných bánk

The bank s own resources in the context of rules of prudential of commercial banks

Abstract: ANNOTATION CETLIOVÁ Anna, Title: The bank´s own resources in the context of prudential business of commercial banks. Thesis. College of Bank Institute in Praha, foreign university in Banská Bystrica. Department of Finance and financial transactions. Head : Ing. Martin Vovk, PhD. Year of defense : 2012.Number of pages : 70 The thesis deals with the development and current state of the capital of commercial banks. The first chapter explains the theoretical foundations of the bank´s capital, capital formation, its function and breakdown. The second chapter is devoted to the regulation of the banking sector, the regulatory rules and their development, capital equipment agreements Basel I. II. and III. The third chapter analyzes the impact of bank regulation on commercial banks concerning the prudential rules.

Abstract: ANOTÁCIA CETLIOVÁ Anna, titul: Vlastné zdroje banky v kontexte pravidiel obozretného podnikania komerčných bánk. Diplomová práca. Bankoví institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a finančných obchodov. Vedúci práce: Ing. Martin Vovk, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 70 Diplomová práca sa zaoberá vývojom a súčasným stavom kapitálu komerčných bánk. Prvá kapitola vysvetľuje teoretické základy kapitálu banky, tvorbu kapitálu, jeho funkcie a členenie. Druhá kapitola je venovaná regulácii bankového sektora, regulatórnym pravidlám a ich vývoju, dohodám o kapitálovej vybavenosti Basel I. II. a III. V tretej kapitole sú analyzované dopady bankovej regulácie na komerčné banky, týkajúce sa pravidiel obozretného podnikania.

Klíčová slova: Kľúčové slová, kapitál, regulatórne pravidlá, Basel Keywords, capital, the regulátor rules, Basel

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Vovk, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz