Tereza Bolfová

Bakalářská práce

Fashion Event Dotek pro obecně prospěšnou organizaci Mamma Help, z.s.

Fashion Event Dotek for Non-profitable Organization Mamma Help
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou nově nastoleného konceptu projektu Fashion Event Dotek 2017 a jeho vlivu na projekt v následujícím roce realizace. Cílem je zjistit, zda byly změny prospěšné pro další vývoj projektu, či nikoli. Teoretická část se zabývá neziskovým sektorem se zaměřením na marketingovou komunikaci a komunikační mix v souvislosti s módní akcí. Blíže specifikuje fashion …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the newly created concept of the Fashion Event Dotek 2017 project and its impact on the project in the following year of implementation. The aim is to find out whether the changes were beneficial for further development of the project or not. The theoretical part describes the non-profit sector concentrating on marketing communication and communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Marcela Göttlichová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bolfová, Tereza. Fashion Event Dotek pro obecně prospěšnou organizaci Mamma Help, z.s.. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe