Ramatoulaye SOW

Bakalářská práce

Alternativní směry ve výživě a jejich rizika

Alternative ways in nutrition and their risks
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem alternativních směrů ve výživě a jejich riziky. Práce je rozdělená do teoretické a praktické části. Teoritická část je zaměřena na výživu člověka a důležité složky potravy. Dále na jednotlivé výživové směry, jejich principy a možná rizika. Praktická část je věnována zjištění výskytu a znalostí studentů Fakuty ekonomické a Fakulty zdravotnických studií Západočeské …více
Abstract:
The bachelor thesis discusses the topic of alternatives ways in nutriton and their risks. The work is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part subdivided into two parts. The first part is focused on the human nutrition and the importants food components. The second part describes the differents types of alternatives ways nutrition, their principles and possible risks. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Luhanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOW, Ramatoulaye. Alternativní směry ve výživě a jejich rizika. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví