Jiří RAŠKA

Bakalářská práce

Vozidlové akumulátory a jejich provoz a nabíjení.(zaměřeno na osobní automobily a to jak v klasickém, tak zejména v tzv. hybridním provedení.

Vehicle accumulators and their operation and charging (Focused on passenger cars both in classic and especially in the so-called hybrid version)
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na provoz a dobíjení vozidlových akumulátorů. Cílem této bakalářské práce je vytvoření a ověření učební pomůcky pro zkvalitnění výuky ve druhém ročníku oboru vzdělávání autoelektrikář, případně autotronik a automechanik. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na popis jednotlivých druhů akumulátorů, jejich provoz a použití. Druhá část obsahuje didaktickou …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on operation and recharging of vehicle accumulators. The aim of this bachelor thesis is to create and validate the teaching aid for the improvement of the education in the second year of the field of autoelectricist education, or autotronik and car mechanic. This work is divided into two parts. The first part focuses on the description of individual types of batteries, their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Vala, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠKA, Jiří. Vozidlové akumulátory a jejich provoz a nabíjení.(zaměřeno na osobní automobily a to jak v klasickém, tak zejména v tzv. hybridním provedení.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta