Bc. Marek Jankola

Bakalářská práce

Transformation of Nondeterministic Büchi Automata to Tight Automata

Transformation of Nondeterministic Büchi Automata to Tight Automata
Anotace:
Model checking je technika, ktorá slúži na overenie, či naprogramovaný systém spĺňa danú vysokoúrovňovú špecifikáciu. V prípade, že ju nespĺňa, model checker vráti protipríklad. Avšak tento protipríklad nemusí byť najkratší možný. Existuje špeciálny typ Büchiho automatu – tight Büchiho automat, z ktorého dokáže model checker vždy vrátiť najkratší protipríklad. Cieľ tejto práce je navrhnúť algoritmus …více
Abstract:
Model checking is a technique to verify whether a programmed system satisfies a given high-level specification or not. If it does not meet the specification, the model checker returns a counterexample. However, this counterexample might not be the shortest. There is a specific type of Büchi automaton - tight Büchi automaton from which the model checker can always return the shortest counterexample …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika