Bc. Jana Plesníková

Master's thesis

Automatizace účetních procesů a zavádění moderních technologií do systému vedení účetnictví

Automation of accounting processes and implementation modern technologies into accounting system
Abstract:
Práce se zabývá automatizací procesů v oblasti účetnictví se zaměřením na využití moderních informačních technologií. Nejprve je v práci rozebrán vývoj ve zpracování účetních informací a nejčastěji využívané informační technologie v oblasti účetnictví. Cílem práce je navrhnout efektivní systém vedení účetnictví se zaměřením na automatizaci procesů a posoudit jeho výhodnost pro vybranou skupinu subjektů …more
Abstract:
The aim of the thesis is automation of accounting processes with focus on the use of modern informatic technologies. First part is analysis of development of accounting information processing and the most common types of informatic technologies employed. The main aim of the thesis is devising an effective accounting system with automated processes and assess its suitability on selected group of subjects …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2020
  • Supervisor: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Josef Nešleha

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance / Finance